ประกาศรับสมัคสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน(เงินบำรุง)ตำแหน่งช่างฝีมือทั่วไป 1 อัตรา 

(044) 579076

เขียนโดย ADMIN POM

รับสมัคสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน(เงินบำรุง)ตำแหน่งช่างฝีมือทั่วไป 1 อัตรา

รายละเอียด...Click