ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ตู้แช่ 3 ประตู ขนาด 30คิว 

(044) 579076

เขียนโดย ADMIN POM

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ตู้แช่ 3 ประตู ขนาด 30คิว จำนวน 1 เครื่อง ราคา 33000

รายละเอียด