ประกาศโรงพยาบาล สถานการณ์ COVID-19 ขอความร่วมมือผู้รับบริการไม่ฉุกเฉินในเขตรอยต่อจังหวัด 

(044) 579076

เขียนโดย ADMIN POM

ประกาศโรงพยาบาล สถานการณ์ COVID-19 ขอความร่วมมือผู้รับบริการไม่ฉุกเฉินในเขตรอยต่อจังหวัด และต่างอำเภอ ให้เข้ารับบริการในสถานพยาบาลของตนเองที่สังกัดอยู่